Όσσης 2-4, Πάτρα 263 31

Τηλ. 261 027 1726

e-mail: mail@1dim-patras.ach.sch.gr